2
land
7
kommuner
40
partnere
4000
km2

Vi er Finnskogen Natur & kulturpark

En regionalpark er et definert landskapsområde basert på unike natur- og kulturverdier. Park-konseptet er et verktøy for lokale, regionale og statlige myndigheter som bidrar til verdiskapning for befolkning, bedrifter og besøkende i et definert område.
Finnskogen Natur & kulturpark ble etablert i 2014. I dag eies regionalparken av kommunene Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Finnskogen Natur & kulturpark bidrar til merverdi i hele Finnskogen gjennom å samhandle bredt, vi skaper aktivitet og prosjekter som kommer lokalsamfunnene, næringslivet og kommunene til gode.
Vi samarbeider med befolkning, lag og foreninger, næringsdrivende og bedrifter, kommunale, regionale og statlige myndigheter for å ivareta viktige natur- og kulturverdier og for å bidra til bærekraftig verdiskapning på Finnskogen. Vi har gjennomført mange prosjekter og bidratt inn i mange prosesser siden etableringen i 2014. Våre aktiviteter bidrar til å legge til rette for mer natur- og friluftsopplevelser, blant annet gjennom etableringen av Finnskogen friluftsråd. Det kommer folk i kommunene til gode, og bidrar til både folkehelse og mange fine friluftsopplevelser. Finnskogen Natur & kulturpark har ansvar for Finnskogleden, og vi samarbeider med DNT Finnskogen og omegn og andre for rydding av den 240 km lange villmarksleden. Vi jobber også med å skape flere tilbud og legge til rette for næringsutvikling basert på Finnskogleden. Gjennom Ung-programmet legger vi til rette for at barn og unge skal få mer kunnskap om Finnskogens unike natur- og kulturverdier gjennom samarbeid med blant annet Norsk Skogfinsk Museum, Värmlands Museum, skolene, kommunene, Norske Parker, Friluftsrådenes landsforbund og andre. I vårt lokalmatprosjekt jobber vi aktivt med å skape mer produksjon av lokalmat på Finnskogen, skape nye markeds- og salgskanaler, innovasjon og nye nettverk. Slik bidrar vi til å styrke matproduksjon på Finnskogen, og legge til rette for bærekraftig, grønn turisme med lokalmat i fokus.
Regionalparkene bidrar til bred, bærekraftig verdiskapning både økonomisk, miljømessig, sosialt og kulturelt. Økonomisk bidrar Finnskogen Natur & kulturpark til bærekraftig foredling av lokale ressurser, og styrking av lokale produkter og tjenester, spesielt innenfor besøksnæringen. Miljømessig bidrar vi til en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap og legger til rette for en bærekraftig bruk av naturen. Sosialt styrker vi mobilisering og medvirkning i befolkningen. Vi koordinerer og kobler folk, lag og foreninger, bedrifter og organisasjoner som sikrer en langsiktighet i arbeidet med å ivareta og utvikle Finnskogen. Kulturelt bidrar Finnskogen Natur & kulturpark til å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av lokal historie, kulturarv og kulturminner, landskapet og andre viktige natur- og kulturverdier.

Partnerskap i Finnskogen Natur & Kulturpark

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Suksesshistorier fra våre partnere

Våre prosjekter

Ung-programmet

Veien til verdensarv

Verdiskapningsprosjektet

Se alle »

Bli partner

Som partner i Finnskogen Natur & Kulturpark støtter du opp om våre felles verdier for å ivareta og utvikle Finnskogen i fellesskap, og er en god Finnskogen-ambassadør. FNK jobber for å løfte våre partnere med mål om å bidra til økonomisk, kulturell og sosial verdiskapning.

Aktuelt

Samarbeidspartnere